ORNÖ SJÖTRAFIK AB

Prislista och biljetter

Det är Ornöfärjans Samfällighetsförening som äger bokningssystem och biljettintäkter och även bestämmer betal-, omboknings – och avbokningsregler.

Prislista gällande från 2022-09-19

Priserna i listan anges inklusive moms.

För färjetransporter gäller två momssatser. Är syftet personbefordran gäller 6 % och är syftet varutransporter gäller 25%.

Priser för tur- och returresa
Person-
befordr.
Varu-
transport
Inklusive moms6%25%
Fordon L < 6 m, B < 2 m120:-145:-
Fordon L < 6 m, B > 2 m240:-290:-
Fordon L > 6 m <10 m, B > 2 m480:-575:-
Fordon L > 10 m < 15 m, B > 2 m720:-865:-
Fordon L > 15 m, B > 2 m1 200:-1 440:-
Moped/MC*95:-
Årskort Privatperson Fordon L < 6 m, B < 2 m7 920:-
Familjeårskort Fordon L < 6 m, B < 2 m10 800:-
Passagerare fyllda 15 år60:-
Extra tur (endast enkel resa) – vardagar 05.40-20.458 400:-9 960:-

* Denna typ av fordon är inte bokningsbara och medtages ombord i mån av plats.

I angivna fordonspriser ingår förarens resa.

Passagerare medför cykel utan extra kostnad och i mån av plats.

Vid kontroll ska giltigt färdbevis kunna uppvisas annars avkrävs resenären en straffavgift på 800:-.

För ombord- och ilandkörning ansvaras ej. Bokade fordon ska vara vid färjeläget senast 5 minuter före avgång för att inte riskera att förlora platsen.

Olika typer av biljetter

Styckebiljetter

Om du bokar på telefon köper du biljett i automaten vid färjeläget i Hässelmara. Endast kontokorten Mastercard och VISA kan användas. Biljett som du köper i automaten och är giltig 1 år från inköpsdatum. 

Personbiljett kan köpas på hemsidan eller i automaten. När du köper på hemsidan kan du betala med kort eller Swish.  

Biljetter som köps på Webben

Biljetten avser bokad resa, men kan bokas om framåt i tiden senast 30 minuter innan avgång om man gjort sin bokning i inloggat läge på sin profil.   

Partibiljetter

Partibiljett kan endast köpas på Webben när du är inloggad på din profil. Du köper 10 st resor, men betalar bara för 9. Du köper dessa under rubriken Ladda kort. Finns både för personbil och passagerare. 

Partibiljetterna är giltiga ett år från inköpsdatum.

När du köper partibiljetter första gången beställs ett resekort i plast som skickas hem till dig inom 2 – 4 veckor. Du kan dock börja använda partibiljetten för fordon direkt, genom att visa upp bokningsbekräftelsen vid ombordkörningen i Hässelmara (den du får per mail). 

När man har partibiljett ska man alltid boka på nätet. 

Årskort

Årskortet gäller för fordon max 6 x 2 meter inklusive förare. 

Årskortet kan endast köpas av privatpersoner. 

Årskortet är helt personligt och får ej lånas ut till annan person än den namngivne på kortet. Vid missbruk av detta kan kortet spärras. 

Kortet gäller för obegränsat antal resor under ett år och man kan boka en plats per avgång på kortet. Om man har ytterligare ett fordon eller släp med sig måste man betala separat biljett för detta. 

Årskort beställs via mail: kontoret@ornosjotrafik.se i god tid innan man vill att det ska börja gälla. Kostnaden faktureras via mail.

Familjekort

Samma regler som för årskort men avser två personer som kan åka i varsitt fordon. För att köpa familjekort ska man höra till samma hushåll. Kortet får ej brukas av annan person än de två namngivna på korten. Vid missbruk av detta kan kortet spärras. 

Familjekort beställs via mail: kontoret@ornosjotrafik.se i god tid innan man vill att det ska börja gälla. Kostnaden faktureras via mail. 

Fakturakund – endast registrerade företag

För att bli fakturakund krävs det att man kör ofta och regelbundet under en längre period, annars hänvisar vi till styckebiljetter.

Om man önskar bli fakturakund mailar man till kontoret@ornosjotrafik.se med uppgifter om företaget och hur mycket man avser att köra. Vi gör då en individuell bedömning om man uppfyller kraven för att bli fakturakund.